ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11251 เลขประจำตัวนักเรียน 28119
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงปราณปริยา มูลสิงห์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .84 ม.13
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/04/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11251

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11251

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software