ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11262 เลขประจำตัวนักเรียน 28130
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเอมิกา สุริยันต์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .621
.ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
.36230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 08/02/2550
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11262

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11262

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software