ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11266 เลขประจำตัวนักเรียน 28134
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่เล้า
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .69/1 ม.7
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 23/12/2549
วันสมัครสมาชิก 31/05/2562 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11266

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11266

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software