ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11272 เลขประจำตัวนักเรียน 28140
ชื่อ-สกุล เด็กชายนครินทร์ ศรีโพธิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .68/1 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 17/12/2549
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11272

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11272

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software