ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11290 เลขประจำตัวนักเรียน 28158
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพนิดา บุราณคำ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .25/5 ม.5 ซ.130 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 03/02/2550
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11290

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11290

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software