ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11322 เลขประจำตัวนักเรียน 28190
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงฑิฆัมพร มีมั่งคั่ง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .107 ม.7 ซ.- ถ.188/1
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 26/07/2549
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11322

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11322

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software