ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11326 เลขประจำตัวนักเรียน 28194
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนัทธมน ดีผิว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .284 ม.4
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ 0894747575
E-Mail วันเกิด 19/02/2550
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11326

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11326

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software