ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11331 เลขประจำตัวนักเรียน 28199
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภูษณิศา ศักดิ์การินทร์กุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .313/1 ม.- ซ.พหลโยธิน35 ถ.พหลโยธิน
.ต.ลาดยาว อ.จตุจักร
.10900   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 05/06/2550
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11331

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11331

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software