ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11332 เลขประจำตัวนักเรียน 28200
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงมัชฌิมา เทียมฤทธิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .181 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0812948307
E-Mail วันเกิด 30/08/2548
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11332

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
28200
MB11332
BC019716
ไม่ยากถ้าอยากมัดใจเพื่อน
05/07/2562
08/07/2562
28200
MB11332
BC019717
ไม่ยากถ้าอยากมีความคิดสร้างสรรค์
05/07/2562
08/07/2562
28200
MB11332
BC019715
ไม่ยากถ้าอยากตั้งใจเรียน
05/07/2562
08/07/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11332

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software