ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11375 เลขประจำตัวนักเรียน 28243
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงศิภาภรณ์ คำศรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .58/1 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 10/10/2549
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11375

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11375

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software