ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11429 เลขประจำตัวนักเรียน 28297
ชื่อ-สกุล เด็กชายธนธรณ์ แดงยา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .40/2 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/01/2550
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11429

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11429

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software