ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11450 เลขประจำตัวนักเรียน 28318
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพนิดา เพชรฤาชา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .27 ม.9
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/02/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11450

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
28318
MB11450
BC018458
นิทานอีสป ประเทืองปัญญา
02/09/2562
05/09/2562
28318
MB11450
BC017497
มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก็งป่วนเรียนรู้เรื่องน้ำ
02/09/2562
05/09/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11450

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software