ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11474 เลขประจำตัวนักเรียน 28342
ชื่อ-สกุล เด็กชายพงศ์สิทธิ์ มิตรานนท์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .2 ม.5
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/05/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11474

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11474

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software