ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11482 เลขประจำตัวนักเรียน 28350
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกิตติวรา อินทร์อยู่
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .206 ม.1 ซ.- ถ.สุระนารายณ์
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 10/01/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11482

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11482

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software