ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11484 เลขประจำตัวนักเรียน 28352
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชนากานต์ มิตรานนท์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .30/4 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 06/06/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11484

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11484

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software