ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11485 เลขประจำตัวนักเรียน 28353
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชลธร กาละมุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .9/4 ม.7 ซ.- ถ.-
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 04/09/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11485

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11485

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software