ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11488 เลขประจำตัวนักเรียน 28356
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงทองรุ่งเช้า ไชยเสนา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .212 ม.9 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 07/01/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11488

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11488

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software