ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11489 เลขประจำตัวนักเรียน 28357
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงทิพยนารี บัวชุมสุข
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .78/1 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 25/03/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11489

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11489

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software