ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11491 เลขประจำตัวนักเรียน 28359
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนภัสสร สังข์ทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .24 ม.6
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/10/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11491

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11491

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software