ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11492 เลขประจำตัวนักเรียน 28360
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนับทอง สระศรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .73 ม.6
.ต.หนองผักเเว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/02/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11492

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11492

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software