ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11496 เลขประจำตัวนักเรียน 28364
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุกฤตา แก้วประเสริฐ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .161 ม.11 ซ.- ถ.-
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 22/12/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11496

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11496

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software