ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11503 เลขประจำตัวนักเรียน 28371
ชื่อ-สกุล เด็กชายฉางทอง นันทเสน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .1175 ม.1 ซ.4 ถ.สุรนารายณ์
.ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
.36230   โทรศัพท์ 0902382940
E-Mail วันเกิด 28/11/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11503

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11503

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software