ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11504 เลขประจำตัวนักเรียน 28372
ชื่อ-สกุล เด็กชายชัยวัฒน์ สินทรัพย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .58 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 31/07/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11504

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11504

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software