ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11505 เลขประจำตัวนักเรียน 28373
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัฐกร ปลื้มมาก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .177/1 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 23/04/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11505

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11505

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software