ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11513 เลขประจำตัวนักเรียน 28381
ชื่อ-สกุล เด็กชายปิยะชัย เม่นทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .274/1 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 23/10/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11513

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11513

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software