ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11516 เลขประจำตัวนักเรียน 28384
ชื่อ-สกุล เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .67 ม.6
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/09/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11516

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11516

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software