ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11520 เลขประจำตัวนักเรียน 28388
ชื่อ-สกุล เด็กชายโชติพงศ์ ทองทัพ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .31/1 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 09/03/2550
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11520

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11520

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software