ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11556 เลขประจำตัวนักเรียน 28423
ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญาวีร์ ลั่นจันทึก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .23 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.เขารวก อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 18/12/2546
วันสมัครสมาชิก 31/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11556

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11556

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software