ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11587 เลขประจำตัวนักเรียน 28453
ชื่อ-สกุล นางสาวพนิดา วิทยา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .155/1 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 14/08/2546
วันสมัครสมาชิก 31/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11587

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11587

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software