ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11589 เลขประจำตัวนักเรียน 28455
ชื่อ-สกุล นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .5/1 ม.1
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 20/01/2547
วันสมัครสมาชิก 31/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11589

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11589

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software