ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11595 เลขประจำตัวนักเรียน 28461
ชื่อ-สกุล นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .143 ม.4
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/01/2547
วันสมัครสมาชิก 31/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11595

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11595

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software