ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11684 เลขประจำตัวนักเรียน 28543
ชื่อ-สกุล นายพชร เครือสุวรรณ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .360 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 06/05/2547
วันสมัครสมาชิก 11/06/2562 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11684

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11684

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software