ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11693 เลขประจำตัวนักเรียน 28552
ชื่อ-สกุล นายธนพัฒน์ งามขำ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .84/1 ม.9
.ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม
.18220   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/03/2547
วันสมัครสมาชิก 11/06/2562 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11693

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11693

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software