ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11698 เลขประจำตัวนักเรียน 28557
ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนี อินทร์เอี่ยม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .17 ม.6 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 25/11/2546
วันสมัครสมาชิก 11/06/2562 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11698

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11698

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software