ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11703 เลขประจำตัวนักเรียน 28562
ชื่อ-สกุล นางสาวเกวลิน ธรรมขันธ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .74/5 ม.7 ซ.- ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 18/02/2547
วันสมัครสมาชิก 11/06/2562 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11703

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11703

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software