ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB12342 เลขประจำตัวนักเรียน 29236
ชื่อ-สกุล นางสาวจีราวรรณ คำสุข
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .47 ม.4
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 01/07/2546
วันสมัครสมาชิก 31/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB12342

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB12342

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software