ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09818 เลขประจำตัวนักเรียน 26683
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวิราวรรณ ลาสุดี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .390 ม.4 ซ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 21/01/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09818

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26683
MB09818
BC019516
มหัศจรรย์ดินแดนทวิ้งเกิล ตอน2 เจ้าชายลูกเจี๊ยบ และอาณาจักรแห่งสายหมอก
15/06/2561
18/06/2561
26683
MB09818
BC019517
มหัศจรรย์ดินแดนทวิ้งเกิล ตอน3 พ่อมดฮอลโลว์กับพันธสัญญากุหลาบดำ
15/06/2561
18/06/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09818

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software