วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 08/07/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
48 08/07/2563 11:40:50 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 2/ 4 3
47 08/07/2563 11:40:50 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 2/ 4 3
46 08/07/2563 11:40:49 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 2/ 4 3
45 08/07/2563 11:40:49 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 2/ 4 3
44 08/07/2563 11:40:49 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 2/ 4 3
43 08/07/2563 11:40:22 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 2/ 4 3
42 08/07/2563 11:39:35 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
41 08/07/2563 11:39:34 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
40 08/07/2563 11:39:34 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
39 08/07/2563 11:39:34 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
38 08/07/2563 11:39:33 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
37 08/07/2563 11:39:33 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
36 08/07/2563 11:39:33 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
35 08/07/2563 11:39:32 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
34 08/07/2563 11:39:32 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
33 08/07/2563 11:39:32 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
32 08/07/2563 11:39:31 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
31 08/07/2563 11:39:31 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
30 08/07/2563 11:39:31 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
29 08/07/2563 11:39:30 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
28 08/07/2563 11:39:30 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
27 08/07/2563 11:39:30 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
26 08/07/2563 11:39:03 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 2/10 3
25 08/07/2563 11:35:36 MB11520 28388 เด็กชายโชติพงศ์ ทองทัพ 2/12 3
24 08/07/2563 11:35:30 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 2/12 3
23 08/07/2563 11:35:07 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
22 08/07/2563 11:35:06 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
21 08/07/2563 11:35:06 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
20 08/07/2563 11:35:06 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
19 08/07/2563 11:35:05 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
18 08/07/2563 11:35:05 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
17 08/07/2563 11:35:05 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
16 08/07/2563 11:35:04 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
15 08/07/2563 11:34:37 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
14 08/07/2563 07:26:54 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 4/ 7 3
13 08/07/2563 07:26:06 MB10133 26998 นายพลพล เพ็ชรากูล 4/ 5 3
12 08/07/2563 07:23:35 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
11 08/07/2563 07:23:35 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
10 08/07/2563 07:23:34 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
9 08/07/2563 07:23:34 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
8 08/07/2563 07:23:34 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
7 08/07/2563 07:23:33 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
6 08/07/2563 07:23:33 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
5 08/07/2563 07:23:32 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
4 08/07/2563 07:23:32 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
3 08/07/2563 07:23:32 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
2 08/07/2563 07:23:31 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
1 08/07/2563 07:23:04 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software