ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 10/08/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
5 10/08/2561 14:51:25 MB09225 26097 นายณัฐวุฒิ ทำทอง 4/ 7 3
4 10/08/2561 13:28:22 MB09225 26097 นายณัฐวุฒิ ทำทอง 4/ 7 3
3 10/08/2561 12:05:59 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 4/10 3
2 10/08/2561 11:50:51 MB09036 25915 นายกวิน แก้วดวงเล็ก 4/ 9 3
1 10/08/2561 11:50:45 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 4/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software