วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 10/08/2561
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 11 33 0 44
2 7 5 0 12
3 9 2 0 11
4 6 17 0 23
5 0 2 0 2
6 2 3 0 5
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวม 35 62 0 97
Library 2002 V2 Program
45.0 >
40.5 >
36.0 >
31.5 >
27.0 >
22.5 >
18.0 >
13.5 >
9.0 >
4.5 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software