วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 8 23 0 31
2 4 1 0 5
3 8 14 0 22
4 3 4 0 7
5 2 6 0 8
6 2 6 0 8
อื่น ๆ 1 1 0 2
รวม 28 55 0 83
Library 2002 V2 Program
32.0 >
28.8 >
25.6 >
22.4 >
19.2 >
16.0 >
12.8 >
9.6 >
6.4 >
3.2 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software