วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/06/2561
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 27 33 0 60
2 40 17 0 57
3 3 1 0 4
4 8 19 0 27
5 6 9 0 15
6 4 7 0 11
อื่น ๆ 0 2 0 2
รวม 88 88 0 176
Library 2002 V2 Program
61.0 >
54.9 >
48.8 >
42.7 >
36.6 >
30.5 >
24.4 >
18.3 >
12.2 >
6.1 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software