วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/08/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 24 10 0 34
2 6 3 0 9
3 9 6 0 15
4 0 10 0 10
5 3 9 0 12
6 3 9 0 12
อื่น ๆ 2 1 0 3
รวม 47 48 0 95
Library 2002 V2 Program
35.0 >
31.5 >
28.0 >
24.5 >
21.0 >
17.5 >
14.0 >
10.5 >
7.0 >
3.5 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software