วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/09/2560
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 18 9 0 27
2 16 20 0 36
3 10 9 0 19
4 10 11 0 21
5 3 16 0 19
6 21 26 0 47
อื่น ๆ 0 5 0 5
รวม 78 96 0 174
Library 2002 V2 Program
48.0 >
43.2 >
38.4 >
33.6 >
28.8 >
24.0 >
19.2 >
14.4 >
9.6 >
4.8 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software