วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/09/2561
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 9 10 0 19
2 6 4 0 10
3 0 2 0 2
4 10 10 0 20
5 3 12 0 15
6 4 1 0 5
อื่น ๆ 0 1 0 1
รวม 32 40 0 72
Library 2002 V2 Program
21.0 >
18.9 >
16.8 >
14.7 >
12.6 >
10.5 >
8.4 >
6.3 >
4.2 >
2.1 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software