วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 15/11/2560
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 21 11 0 32
2 0 2 0 2
3 5 32 0 37
4 3 35 0 38
5 4 10 0 14
6 2 6 0 8
อื่น ๆ 0 4 0 4
รวม 35 100 0 135
Library 2002 V2 Program
39.0 >
35.1 >
31.2 >
27.3 >
23.4 >
19.5 >
15.6 >
11.7 >
7.8 >
3.9 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software