วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 0 0 0 0
2 25 9 0 34
3 5 7 0 12
4 1 0 0 1
5 7 20 0 27
6 4 9 0 13
อื่น ๆ 7 6 0 13
รวม 49 51 0 100
Library 2002 V2 Program
35.0 >
31.5 >
28.0 >
24.5 >
21.0 >
17.5 >
14.0 >
10.5 >
7.0 >
3.5 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software