วันสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลสถิติสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/05/2561
ปีที่ ชาย หญิง อื่น ๆ รวม
1 16 4 0 20
2 0 0 0 0
3 1 30 0 31
4 8 6 0 14
5 4 1 0 5
6 0 1 0 1
อื่น ๆ 2 3 4 9
รวม 31 45 4 80
Library 2002 V2 Program
32.0 >
28.8 >
25.6 >
22.4 >
19.2 >
16.0 >
12.8 >
9.6 >
6.4 >
3.2 >
  Male

  Female

  TotalCreate by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software