รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC016746
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC016746
ชื่อเรื่อง การศึกษาเพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่ง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา,คุณหญิง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 920. -
สำนักพิมพ์ แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC016746

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC016746

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software