รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC017203
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC017203
ชื่อเรื่อง SQL Server2008
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พันธ์ ศิวิลัย-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 005.7585 - 9789742129576
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 450
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC017203

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC017203

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software